LIBRUS Synergia

Wydawca:
LIBRUS Synergia
Android - polski

LIBRUS Synergia to aplikacja mobilna przeznaczona dla rodziców dzieci szkolnych. Pozawala ona na bieżąco śledzić postępy dziecka w nauce, kontrolować frekwencje i zadania domowe.

Główne funkcjonalności

Plan lekcji i wydarzenia: Synergia daje uczniom, a przede wszystkim ich rodzicom, dostęp do aktualnego planu lekcji, wprowadzonych do niego zmian oraz zastępstw. Oprócz tego można monitorować na bieżąco wydarzenia z dnia dzisiejszego oraz następnego, a także sprawdzać aktualny kalendarz szkolny i ogłoszenia wychowawcy.

Oceny: Dzięki modułowi Oceny można na bieżąco monitorować postępy w nauce swoich dzieci i sprawdzać poszczególne oceny.

Nieobecności: Aplikacja zawiera również sekcję Nieobecności, w której sprawdzić można frekwencję dzieci. Odnotowywane są tutaj wszystkie spóźnienia oraz nieobecności.

Wiadomości: Synergia daje również możliwość na prowadzenie korespondencji ze szkołą, co daje nam stały i szybki kontakt w razie potrzeby. Bez problemu można czytać otrzymane wiadomości oraz na nie odpisywać. Podsumowując, aplikacja jest dużym ułatwieniem dla rodziców, którzy chcą wesprzeć swoje dzieci w edukacji szkolnej. Z powodzeniem zastąpi częste wizyty w szkole czy telefonu do nauczycieli. Umożliwia śledzenie ocen i frekwencji na bieżąco, w dowolnym czasie i miejscu.

Wymagania systemowe

System operacyjny: Android w wersji 5.1 i nowszej.

Rozmiar: 14 M.

Zalety

Aplikacja jest bezpłatna.

Polska wersja językowa.

Możliwość sprawdzania zadań domowych.

Świetny i stały kontakt ze szkołą.

Wgląd do aktualności szkoły.

Aktualny plan lekcji.

Możliwość ustawienia indywidualnych preferencji.

Zobacz również