Call of duty 5 - jak zrobić kopię zapasową profilu?

Listopad 2016


Aby ręcznie zrobić kopię zapasową Twojego profilu:
  • Przejdź do C:\Users\nazwaużytkownika\AppData\Local\Activision\CoDWaW\players
  • Skopiuj wszystkie foldery, które znajdują się tej lokalizacji za wyjątkiem active.txt

Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Call of duty 5 - jak zrobić kopię zapasową profilu?  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.