Call of duty 5 - jak zrobić kopię zapasową profilu?

Marzec 2017


Aby ręcznie zrobić kopię zapasową Twojego profilu:
  • Przejdź do C:\Users\nazwaużytkownika\AppData\Local\Activision\CoDWaW\players
  • Skopiuj wszystkie foldery, które znajdują się tej lokalizacji za wyjątkiem active.txt

Zobacz również

Opublikowany przez technomix.
Ten dokument zatytułowany "Call of duty 5 - jak zrobić kopię zapasową profilu?" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.