Sieć Orange ukarana za Halo Granie

UOKiK zobowiązał sieć Orange do wyłączania klientom usługi Halo Granie po upływie 30-dniowej promocji.

Halo Granie to usługa polegająca na odtwarzaniu utworów muzycznych podczas oczekiwania na połączenie. Pod koniec 2013 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wszczął postępowanie przeciwko sieci – wątpliwości klientów wzbudził sposób, w jaki usługa ta była promowana. Oferta przedstawiana klientom brzmiała następująco: "Ze starterem (X) zł dostajesz: (...) usługę Halo Granie z piosenką (X) w prezencie przez 30 dni (usługa aktywowana jest automatycznie po wykonaniu 1 połączenia)."

Według opinii wydanej przez UOKiK, konsumenci mogli odnieść wrażenie, że po 30 dniach usługa zostanie automatycznie wyłączona. Tymczasem klienci otrzymywali SMS-y z informacją, że dalsze korzystanie usługi wiąże się z comiesięczną opłatą w wysokości 2 złotych.

Na mocy decyzji UOKiK, usługa Halo Granie, po bezpłatnym, 30-dniowym okresie, zostanie wyłączona wszystkim abonentom posiadającym telefony na kartę, chyba że klient dobrowolnie zdecyduje, że chce korzystać z niej odpłatnie.

Dodatkowo, Orange Polska został zobowiązany do zmiany regulaminu i treści SMS-ów wysyłanych klientom. Abonenci mają też być informowani SMS-em o tym, że kończy się bezpłatny okres korzystania z usługi Halo Granie i że zostanie ona wstrzymana.

Zdjęcie: © Orange.