Akcja “Nie płacę za pałace” rozpoczęta

Inicjatywa “Nie płacę za pałace” jest wyrazem sprzeciwu wobec niejasnej polityki Związku Autorów i Kompozytorów Scenicznych.

Akcję koordynuje Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT oraz Marcin Węgrzynowski - fryzjer, który wygrał z ZAiKS-em proces sądowy o zapłatę tantiemów za rozpowszechnianie muzyki na terenie salonu fryzjerskiego.

Inicjatywa powstała w geście sprzeciwu wobec “ niejasnych zasad zarządzania środkami finansowymi otrzymanymi przez ZAiKS” oraz zmian w prawie, które próbuje przeforsować organizacja. Chodzi o rozszerzenie opłaty reprograficznej na smartfony i tablety. Oznacza to, że do ceny netto urządzeń mobilnych doliczana byłaby dodatkowa opłata na rzecz domniemanych strat poniesionych przez artystów poprzez zwielokrotnianie utworów.

Dla pomysłodawców akcji, pomysł ten jest absurdalny. Dlaczego? Oto, co napisali na oficjalnej stronie akcji “Nie płacę za pałace”: “Do uruchomienia projektu Nie płacę za pałace! zainspirował nas sam ZAiKS, pozywając Marcina przed sąd oraz przedstawiając kolejny, absurdalny pomysł nałożenia tzw. opłaty reprograficznej na smartfony i tablety. ZAiKS mając na koncie ponad 1 mld zł , należny artystom i wypłacając swoim ponad 470 pracownikom pensje w wysokości średnio 10 tys. zł miesięcznie, żąda obciążenia Polaków kolejnymi, bezpodstawnymi opłatami. Jeśli zgodzimy się na roszczeniowe postulaty ZAiKS, staniemy się ofiarami tego sytemu, my wszyscy – konsumenci, fani muzyki, przedsiębiorcy i artyści”.


Hasło przewodnie inicjatywy nawiązuje z kolei do zakupu Pałacu w Janowicach, na który ZAiKS przeznaczył około 4,6 miliona złotych. Osoby zainteresowane wsparciem akcji “Nie płacę za pałace” i podpisaniem petycji, niezbędne informacje znajdą na oficjalnej stronie inicjatywy.

Zdjęcie: © Nie płacę za pałace.