Unia Europejska chce opodatkować Google

Unia Europejska chce nałożyć na Google opłatę za prawa autorskie. Jak dokładnie ma działań nowy podatek?

Gunther Oettinger, unijny komisarz Komisji ds. Cyfrowych, ogłosił plany zmian w prawie autorskim. Zdaniem Oetingera, tzw. „podatek Google” powinny płacić wszystkie wyszukiwarki internetowe, a także strony udostępniające mechanizm wyszukiwarki. Podatek dotyczyłby wszystkich materiałów objętych prawem autorskim.

Choć decyzja w tej sprawie jeszcze nie zapadła, jest ona wysoce prawdopodobna. Oetinger jest bowiem znany ze swojej troski o twórców działających na terenie UE i ich własność intelektualną. Pomysł jest częścią szerszego projektu ujednolicenia rynku cyfrowego. Dzięki temu firmom, które stawiają pierwsze kroki w branży internetowej, łatwiej będzie poruszać się na jednym, unijnym rynku i poznać ujednolicone prawo i zasady, niż walczyć o zaistnienie w każdym z 28 państw członkowskich.

Nowe prawo miałoby opierać się na zasadach, które w 2013 roku wprowadzono w Niemczech. Według niego, dostawcy wyszukiwarek i wszystkie agregatory treści musza uiszczać opłatę jeśli korzystają lub linkują do treści objętej prawami autorskimi, nawet, jeśli jest to tylko fragment całego dzieła.

Wprowadzenie restrykcyjnego prawa autorskiego doprowadziło też w ubiegłym roku do zamknięcia hiszpańskiej wersji serwisu Google News.


Zdjęcie: © sxc.hu.
Zobacz również