Elektroniczne konto zamiast listów

Poczta Polska chce umożliwić odbieranie tradycyjnych listów w formie elektronicznej. To wszystko za sprawą elektronicznego konta pocztowego.

Wprowadzona w 2013 roku platforma Envelo z początku służyła przede wszystkim do projektowania i bezpośredniego drukowania znaczków pocztowych, redagowania neolistów oraz neokartek, ale też do odbierania elektronicznych faktur. Niedługo, lista usług oferowanych przez serwis Poczty Polskiej może się jeszcze poszerzyć o e-listy.

Sercem usługi ma być elektroniczne konto pocztowe, do którego trafiać będą zeskanowane listy nadesłane do adresata drogą tradycyjną. Dotyczyć to będzie również korespondencji sądowej. Po otrzymaniu powiadomienia o nadejściu nowego listu, użytkownik sam zdecyduje, czy zechce zapoznać się z jego treścią w formie elektronicznej czy też papierowej. Konto umożliwi również archiwizację, katalogowanie oraz usuwanie korespondencji. Poza wprowadzeniem usługi e-listy, na platformie Envelo wkrótce powinna pojawić się dodatkowo możliwość wysyłania listów poleconych.

Zdjęcie: © Creative Commons - Pixabay: kropekk_pl.