Wizualizacje w nowym serwisie Agory

Agora uruchomiła serwis BiQdata.pl, opierający się na tzw. dziennikarstwie danych, czyli ilustrowaniu informacji wizualizacjami i wykresami.

Główną treść w serwisie BiQdata.pl będą stanowiły zaawansowane wykresy i grafiki. Teksty mają być jedynie uzupełnieniem obrazu. Materiały będą pokazywać trendy w gospodarce, społeczeństwie i kulturze, a także opisywać bieżące wydarzenia, jak np. wybory czy szczyty dyplomatyczne. Serwis wpisuje się w bardzo widoczną w internecie modę na ilustracje i infografiki. Jego szef, Vadim Makarenko, tak mówi o nowym projekcie: „Zwizualizowane informacje są bardziej atrakcyjne i szybsze w odbiorze, pozwalają czytelnikowi zajrzeć głębiej, odkryć coś, na co nie miał czasu albo możliwości. Z kolei mediom pozwalają w pełni wykorzystać możliwości, które daje internet, czyli nie tylko szybko znajdować albo zbierać dane, ale także je aktualizować."

Szefem serwisu został Vadim Makarenko, dziennikarz działu gospodarczego Gazety Wyborczej. Oprócz niego, zespół BiQdata.pl, tworzą trzy osoby. BIQdata.pl został objęty systemem płatnego dostępu do treści, co oznacza, że treści w serwisie mogą czytać i oglądać wyłącznie obecni prenumeratorzy cyfrowych pakietów "Gazety Wyborczej". Niektóre materiały są zaś dostępne bezpłatnie, w ramach promocji serwisu. Wybrane grafiki z BIQdata.pl będą prezentowane na Wyborcza.pl, Wyborcza.biz, w „Magazynie Świątecznym” i weekendowym wydaniu „Gazety Wyborczej”.

Zdjęcie: © BIQdata.pl.