Uber zmienia cennik

Uber zmienia cennik
Zmienią się zasady naliczania opłat za przejazdy na dłuższych trasach w sieci Uber.

(CCM) — Do tej pory, klienci Ubera płacili stałą opłatę w wysokości 10 lub 20 złotych za przekroczenie odpowiednio 1 i 2 linii aglomeracyjnej. Płacili też dodatkowo za przejazdy w określone miejsca położone poza granicami miasta – na przykład na lotnisko. Ponieważ ten system powodował wiele pytań i kontrowersji, Uber postanowił z niego zrezygnować, wprowadzając nowe stawki za każdy kilometr.

Teraz, po przejechaniu określonego dystansu, zmieni się stawka za każdy przejechany kilometr – do 3,30 złotych w Uberze X oraz 4 złotych w Uberze Select. Odległość, po której wzrasta stawka, została ustalona odrębnie dla każdego miasta: 15 km w Warszawie, 10 km w Krakowie, 15 km w Trójmieście, 13 km we Wrocławiu, 10 km w Poznaniu, 12 km w Łodzi, 20 km na terenie aglomeracji śląskiej.
Przypomnijmy, że podstawowa opłata za korzystanie z Ubera wynosi teraz 1,30 zł/km oraz 0,25 zł/min w UberX, 1,70 zł/km oraz 0,35 zł/min w UberSELECT oraz 1,70 zł/km i 0,50 zł/min w UberVAN.

Jeśli więc w Krakowie przejedziemy odcinek 20 kilometrów, za pierwsze 10 km zapłacimy 13 złotych (10x1,30 zł), za kolejne 10 – 33 złote (10x3,30 zł), czyli 46 złotych łącznie.

Zdjęcie: © Jirapong Manustrong - Shutterstock.com