Uwolnienie rynku internetowego w Polsce

Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej w Polsce nastąpi, proponowana przez UKE, deregulacja rynku szerokopasmowego Internetu.

Z wsparcia udzielonego przez Komisję Europejską zadowolony jest nie tylko Urząd Komunikacji Elektronicznej, ale również firma Orange Polska. Uwolnienie rynku internetowego oznacza bowiem zniesienie nałożonej w 2007 roku regulacji, w wyniku której Orange miało obowiązek udostępnić swoją infrastrukturę pozostałym operatorom.

Co decyzja Komisji Europejskiej oznacza dla użytkowników Internetu? Przede wszystkim rozwój infrastruktury, zwiększenie konkurencji, a co za tym idzie możliwy spadek cen na 76 obszarach gminnych. Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Urzędu Komunikacji Elektronicznej: “ Brak regulacji na obszarach konkurencyjnych będzie stanowił dodatkowy bodziec dla Orange Polska, ale także dla operatorów alternatywnych, do zwiększenia inwestycji w nową infrastrukturę. Z kolei regulacja na obszarach niekonkurencyjnych pozwoli na dalszą konkurencję usługową, bazującą na infrastrukturze Orange w celu zagwarantowania użytkownikom osiągania maksymalnych korzyści w zakresie różnorodności, ceny i jakości usług telekomunikacyjnych”. Komisja Europejska swoją decyzję wydała 30 lipca bieżącego roku, niemniej jednak wynikające z niej korzyści najprawdopodobniej będą odczuwalne dopiero za rok.

Zdjęcie: © Creative Commons - Pixabay: geralt.