Koniec roamingu w UE

Koniec roamingu w UE
Od połowy czerwca za rozmowy i SMS-y w granicach Unii Europejskiej zapłacimy według cennika krajowego operatora bez opłat za roaming.

(CCM) — Po 15 czerwca 2017 roku w całej Unii Europejskiej operatorzy sieci komórkowych nie będą mogli naliczać dodatkowych opłat za tzw. roaming, czyli połączenia telefoniczne oraz SMS-y wykonywane poza granicami kraju. To ukoronowanie wieloletnich dyskusji i przepychanek na ten temat.

Otwarcie rynku oznacza, że bez względu na miejsce naszego pobytu, będziemy płacić zgodnie z umową zawartą z operatorem. Przykładowo, jeśli mamy nielimitowane rozmowy, nie poniesiemy żadnych dodatkowych opłat za konwersacje. Należy pamiętać, że nowe rozwiązanie o nazwie "roam-like-at-home" ma pewne ograniczenia.

Pierwszym z nich jest limit 4 miesięcy w roku, kiedy możemy wykonywać połączenia zza granicy.

Nieco inaczej sprawa wygląda w przypadku transferu danych. Na razie wypracowano kompromis, który zakłada, że za 1 GB danych nie możemy zapłacić więcej niż 7,7 euro. Kwota ta co roku będzie maleć, aż osiągnie pułap 2,5 euro w styczniu 2022 roku. Obecnie cena za przesłanie 1 GB danych wynosi średnio 50 euro.

Zdjęcie: © Kaspars-Grinvalds - Shutterstock.com