YouTube z tłumaczonymi tytułami filmów

YouTube z tłumaczonymi tytułami filmów
YouTube umożliwił tłumaczenie także tytułów i opisów filmów, dzięki czemu będą one mogły trafić do szerszej widowni.

(CCM) — Twórcy publikujący w YouTube często stają wobec problemu bariery językowej. YouTube już dwa lata temu wprowadził usługę Community Contributions, która polega m.in. na dodawaniu napisów w innych językach niż język filmu. Dzięki temu więcej ludzi mogło zrozumieć, o czym jest dany film.

Teraz YouTube rozszerza usługę o nowe możliwości - także tytuł i opis filmu będą mogły zostać przetłumaczone. Dzięki temu prostemu zabiegowi, możliwe będzie wyszukiwanie filmów w nowych językach.

W YouTube używanych jest 76 języków. Jeżeli społeczność serwisu zacznie intensywnie korzystać z nowej możliwości tłumaczenia, możliwe będzie poznanie nowych treści, od których do tej pory oddzielała nas bariera językowa. Pozostaje kwestia dokładności tłumaczenia.

Zdjęcie: © d8nn - Shutterstock.com