Elektroniczne recepty w 2015 roku?

Trwają prace nad projektem informatyzacji polskiej służby zdrowia, który ma usprawnić proces leczenia pacjenta i przynieść oszczędności.

Zgodnie z założeniami Projekt P1, którego koszt realizacji wyceniono na 712 milionów złotych, ma wejść w życie na początku 2015 roku. Celem projektu jest zwiększenie i usprawnienie procesu przepływu informacji pomiędzy personelem medycznych, świadczeniodawcami oraz pacjentami. Jakich udogodnień mogą się zatem spodziewać przyszli użytkownicy Internetowego Konta Pacjenta? Przede wszystkim dostępu do elektronicznych recept, które będą mogły być realizowane również częściowo, a także do elektronicznych skierowań. Co więcej, ponieważ na koncie pacjenta zgromadzone będą informacje na temat jego stanu zdrowia, przebiegu chorób czy przyjmowanych leków, polepszeniu ulegnie poziom komunikacji pomiędzy lekarzami ogólnymi, a specjalistami. Internetowe Konto Pacjenta obejmować będzie zarówno osoby leczące się w ramach Narodowego Funduszu Zdrowia, jak i tych, które wybrały prywatny system opieki medycznej.

Projekt P1 ma być również lekarstwem na marnotrawienie pieniędzy i mało efektywne zarządzanie sektorem zdrowia. Jak podkreśla Marcin Kędzierski, dyrektor Centrum Systemów Informatycznych Ochrony Zdrowia: “nieszczelności w systemie można określać nawet na poziomie od 5 do 10 proc. wartości budżetu płatnika publicznego.” Czy Projekt P1 okaże się sukcesem czy porażką? Zarówno pacjenci, jak i sam NFZ liczą, że spełni się jedynie ten pierwszy scenariusz.

Zdjęcie: © Creative Commons - commons.wikimedia.org.
Zobacz również