Orange bezprawnie przedłużał umowy

Orange bezprawnie przedłużał umowy
Firma Orange została ukarana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Teraz musi zapłacić prawie 30 mln kary.

(CCM) — UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające po licznych skargach klientów dotyczących umów na telefonię stacjonarną i Neostradę. Jeśli bowiem klient nie wypowiedział kontraktu przed jego wygaśnięciem, umowę automatycznie przedłużano – na 6 miesięcy w przypadku Neostrady oraz na 12 lub 24 miesięcy w przypadku telefonu stacjonarnego. Wypowiedzenie umowy przed upłynięciem tego czasu skutkowało zaś wysoką karą.

Jak ustalił UOKiK, Orange Polska, między listopadem 2010 a majem 2014 wprowadzał klientów w błąd, a konsultanci telefoniczni udzielali nieprecyzyjnych informacji. Dlatego na firmę została nałożona kara w kwocie prawie 30 milionów złotych. Orange musi też zwrócić klientom środki pobrane za przedwczesne rozwiązanie umowy oraz umożliwić wypowiedzenie ich bez żadnych konsekwencji.

Już w czasie trwania postępowania wyjaśniającego, Orange Polska zmienił procedury w zakresie przedłużania umów. Teraz klient już w chwili jej zawierania decyduje, czy po upłynięciu okresu umowy, zostaje ona automatycznie przedłużona, czy ulega wygaśnięciu.

Czy Orange odwoła się od decyzji UOKiK?

Zdjęcie: © iStock.