Telekomy pod lupą UOKiK

Telekomy pod lupą UOKiK
Czy operatorzy telekomunikacyjni legalnie kasują niewykorzystane środki na koncie numerów na kartę? UOKiK wszczął postępowanie.

(CCM) — Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów poinformował o wszczęciu postępowania przeciwko czterem największym operatorom telekomunikacyjnym: Orange Polska, P4, Polkomtel oraz T-Mobile Polska. Chodzi o sprawdzenie, czy legalne jest kasowanie klientom prepaidowym niewykorzystanych środków w momencie, gdy upłynie ważność ich konta.

"Pieniądze z niewykorzystanych doładowań nie wracają z powrotem do portfela abonenta. W efekcie taka praktyka może np. utrudniać konsumentom zmianę dostawcy usług telekomunikacyjnych. Z obawy przed utratą niewykorzystanych środków, abonent może nie zdecydować się na skorzystanie z lepszej oferty konkurenta – mówi Marek Niechciał, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Urząd podkreśla, że np. w Austrii, Hiszpanii czy Niemczech powszechną praktyką jest zwrot klientom pozostałych na koncie pieniędzy. Gdy postępowanie zostanie zakończone, prezes UOKiK może zakazać stosowania takich rozwiązań oraz nałożyć karę na operatorów w wysokości do 10% obrotu.

Zdjęcie: © iStock
Zobacz również