Fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu

Fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu
Jak informuje Poczta Polska, w ostatnich dniach wielu Polaków dostało fałszywe wezwania do zapłaty abonamentu radiowo-telewizyjnego.

(CCM) — Poczta Polska jest ustawowo zobowiązana do rejestrowania telewizorów i odbiorników radiowych w naszych domach oraz do zbierania opłat w ramach obowiązkowego abonamentu radiowo-telewizyjnego. I tylko Poczta Polska. Żaden inny podmiot nie może od nas pobierać opłat za abonament. Tymczasem, jak informuje spółka w komunikacie, od kilku dni Polacy otrzymują fałszywe listy od fikcyjnego Centralnego Rejestru Radiokomunikacji i Telewizji z siedzibą w Warszawie, w których znajduje się wezwanie do zapłaty rzekomego abonamentu w kwocie 194,75 zł oraz wypełniony formularz wpłaty. Pismo opatrzone jest czerwoną pieczątką i podpisem.

Jeżeli otrzymasz taką korespondencję, należy ją – jak radzi Poczta Polska – zignorować i nie dokonywać żadnych opłat, ponieważ jest to próba wyłudzenia pieniędzy. Przypominamy też, że zgodnie z obowiązującym prawem, kontrolerzy Poczty Polskiej mogą sprawdzać, czy osoby, które nie zarejestrowały telewizora, rzeczywiście go nie posiadają. Za brak opłaconego abonamentu możemy zostać ukarani kwotą 681 zł.

Zdjęcie: © poczta-polska.pl