Google Maps - jak zmierzyć odległość?

Google Maps wzbogacił się o nową, przydatną funkcję - pomiar odległości między dwoma punktami.

Z serwisu Google Maps korzystamy niemal wszyscy. Do niedawna używaliśmy go niemal wyłącznie w charakterze internetowej mapy dostępnej na monitorze komputera. Powszechny dostęp do Internetu sprawił jednak, ze Google Maps stanowi coraz poważniejsze zagrożenie dla firm produkujących nawigację samochodową.

Czując potencjał drzemiący w Google Maps, firma stale i intensywnie rozwija ten produkt. Niedawno platforma przeszła mocną zmianę designu, by – w myśli filozofii Google – stać się jeszcze prostszą i jeszcze bardziej intuicyjną w użyciu. Przed kilkoma dniami pisaliśmy też o grze Smarty Pins, którą Google wypuściło dla spopularyzowania map. Wczoraj udostępniono zaś kolejną przydatną funkcję – pomiar odległości.

Pozwala ona zmierzyć odległości między dwoma punktami na mapie. Jest prosta i bardzo intuicyjna. Aby zmierzyć odległość wystarczy wybrać na mapie punkt początkowy, a potem kliknąć prawym przyciskiem myszki i wybrać opcję Zmierz odległość. Następnie lewym przyciskiem myszy należy zaznaczyć na mapie punkt docelowy. Wyznaczoną w ten sposób trasę można modyfikować, przesuwając znacznik po mapie. Można też wyzerować licznik, zaznaczając Wyczyść wynik pomiaru. Na razie opcja dostępna jest wyłącznie w desktopowej wersji serwisu. Kiedy pojawi się w wersji mobilnej? Na razie nie wiadomo.

Zdjęcie: © Google.