Błąd 451 oficjalnie zaakceptowany

Błąd 451 oficjalnie zaakceptowany
Błąd 451 został zaaprobowany przez organizację IETF jako symbol stron zablokowanych z powodu łamania prawa.

IETF (Internet Engineering Task Force), czyli stowarzyszenie zajmujące się wprowadzaniem standardów technicznych ustaliło, że kod błędu HTTP 451 będzie odpowiadać stronom, które zostały zablokowane z prawnych pobudek. Co ważne, do komunikatu o błędzie dołączona ma być również informacja dotycząca powodów zamknięcia danej witryny. Kod 451 będzie o wiele bardziej precyzyjny niż używany dotychczas element 403 Forbidden. Pełna treść dokumentu przygotowanego przez IETF dostępna jest pod tym adresem.

Jak słusznie zauważają redaktorzy portalu CCM en Español, wybór numeru nie jest jednak przypadkowy. Liczba 451 jest bowiem nawiązaniem do powieści Fahrenheit 451, której bohaterowie żyją w świecie, gdzie czytanie książek i krytyczne myślenie są zakazane. Po miastach krążą też specjalne brygady strażaków, których zadaniem jest konfiskata i spalenie znalezionej literatury. Nie ulega zatem wątpliwości, że specyfika nowego kodu błędu jest bardziej niż wymowna.

Zdjęcie: © iStock.