Facebook at Work połączy pracowników

Facebook at Work połączy pracowników
Facebook at Work ułatwi pracę w wielu firmach - wyjaśnia Julien Lesaicherre, odpowiedzialny za rozwój narzędzia.

CCM: Do kogo skierowany jest Facebook at Work?

Julien Lesaicherre: Misją Facebooka jest łączenie osób. Na naszym portalu społecznościowym jest dzisiaj zarejestrowanych 1,5 miliarda użytkowników. Warto jednak podkreślić, że Facebook wykorzystywany jest również przez nas do komunikacji wewnętrznej, praktycznie od powstania firmy, co ułatwia nam wykonywanie obowiązków, komunikację i współpracę. Dzięki własnemu doświadczeniu, zrozumieliśmy, że firma o szerokich horyzontach to jednocześnie firma wydajna, szybka w działaniu i proponująca innowacje, zanim zrobi to konkurencja. Narzędzie to pozwoliło nam na zachowanie elastyczności, nawet wtedy gdy Facebook się rozrastał. Dzisiaj zatrudniamy 10 000 osób.

Zauważyliśmy, że z Facebooka korzystają setki tysięcy firm - od start-upów po wielkie koncerny. Oznacza to setki milionów profesjonalistów, którzy każdego dnia używają opcji grup na Facebooku, aby współpracować lub po prostu porozumiewać się ze sobą za pomocą takich narzędzi, jak Facebook Messenger czy WhatsApp. Zapytaliśmy ich, dlaczego wybrali właśnie te rozwiązania. W odpowiedzi usłyszeliśmy, że elementy, które ostatecznie ich przekonały to prostota obsługi, spore możliwości narzędzi oraz utrzymanie wysokiego poziomu usług zarówno w przypadku aplikacji webowych, jak i mobilnych. Dlatego też postanowiliśmy skomercjalizować nasze wewnętrzne narzędzie. Postawiliśmy sobie za cel skomunikowanie 3 miliardów osób, które mogłyby korzystać z Facebooka w celach zawodowych.

Od początku roku, zaczęliście udostępniać Facebook at Work niektórym firmom. Na jakim etapie znajduje się wersja beta programu?

Należy mieć na uwadze, że przedsiębiorstwa, o których mowa, mają dostęp do tej samej usługi, z której my sami korzystamy w procesie komunikacji wewnętrznej. Produkt, który proponujemy jest, w związku z tym, gotowy do użytku. Tak naprawdę więc nie mamy tutaj do czynienia z wersją beta. Od początku, program przedpremierowy działał na skalę światową. Naszym celem było uzyskanie opinii przedsiębiorstw różnej wielkości, działających w różnych sektorach i na różnych obszarach geograficznych. Począwszy od drugiego kwartału tego roku, program jest stale poszerzany o nowych uczestników. Aktualnie w rozwój usługi Facebook at Work w Europie są zaangażowane setki firm.

Które firmy podzieliły się swoimi pierwszymi wrażeniami?

Mogę zacytować Westwing (należącą do Rocket Internet Group NDLR), niemiecką firmę z obszaru e-commerce zatrudniającą 2000 osób, jak również Kenshoo - izraelską firmę specjalizującą się w kampaniach marketingowych. Warto również wspomnieć o witrynie made.com czy agencji Weber Shandwick, która wykorzystuje Facebook at Work wśród ponad 3500 pracowników na całym świecie. Również francuska firma Raja, lider sprzedaży opakowań w Europie, wraz z 1500 zatrudnionymi testuje nasze rozwiązania.

Jakie są kluczowe funkcje usługi Facebook at Work?

Facebook at Work opiera się na trzech filarach. Pierwszy z nich to profil, dzięki któremu współpracownicy pozostają z sobą w kontakcie. Rozwiązanie to idzie o krok dalej niż zwykła lista pracowników. Poza tożsamością pracownika, stanowi ono bowiem dynamiczny widok jego profilu, w którym zawiera się jego aktywność na portalu, grupy, do których należy czy osoby, które go obserwują. Drugi filar jest prawdopodobnie najważniejszy: grupa, która będzie mogła być otwarta dla wszystkich pracowników lub zamknięta. W tym drugim przypadku, osoby niebędące jej członkami będą widzieć jedynie jej temat i listę osób, które w niej uczestniczą. Oczywiście przestrzeń ta może być całkowicie prywatna i widoczna jedynie dla członków danej grupy. Z poziomu grupy będzie można koordynować różnego rodzaju projekty, wyznaczać cele, organizować wsparcie. Trzeci i ostatni filar to, tak zwany, Work Chat, czyli komunikator w module tekstowym, głosowym i wideo z funkcją współdzielenia ekranu.

Poza całą gamą funkcji, Facebook at Work działa również według zasady “mobile first”. Oznacza to, że można z niego korzystać w trybie webowym, po stworzeniu adresu URL w modelu “nazwafirmy.facebook.com”, ale również w formie aplikacji mobilnej, kompatybilnej z systemami iOS oraz Android. Kolejnym elementem wyróżniającym Facebook at Work jest fakt, iż indeksowana jest cała jego zawartość. Aby korzystać z Facebook at Work nie jest konieczne posiadanie konta na portalu Facebook. Nie ma również żadnej platformy łączącej serwis z innymi kontami publicznymi. Ponadto, narzędzie jest kompatybilne z protokołem LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) oraz Active Directory.

Jak wygląda kwestia bezpieczeństwa Facebook at Work?

Każde konto firmowe jest wyizolowane i zabezpieczone za pomocą architektury, nad którą sprawujemy pieczę i którą znamy od A do Z. W tym miejscu chciałbym przypomnieć, że nasze serwery i wyposażenie sieciowe są w całości skonstruowane przez nas. Zresztą Facebook at Work dostarczany jest wraz z konsolą dla administratorów danej firmy, tak, by mogli oni dodawać użytkowników czy zarządzać grupami.

Czy wiadomo już coś o taryfach?

Facebook at Work będzie funkcjonować w oparciu o model biznesowy freemium. Jesteśmy jednak jeszcze w fazie decyzji dotyczących konkretnych rozwiązań.

W jakim rytmie przeprowadzane są aktualizacje Facebook at Work?

Zadaniem, jakie sobie wyznaczyliśmy są funkcjonalne i stałe aktualizacje. Od rozpoczęcia fazy przedpremierowej, nieustannie analizujemy uwagi użytkowników. Korzystamy również z doświadczenia, jakie mamy w wprowadzaniu szybkich i powtarzających się cykli. Przykładowo, jeśli tylko uznamy, że któraś z funkcji Facebooka może być przydatna w Facebook at Work, przechodzimy do fazy produkcji. Tak stało się, między innymi, w przypadku usługi VoIP w Messengerze lub funkcji współdzielenia ekranu, o którą poprosili użytkownicy. W ten sposób cała firma pracuje bezpośrednio nad konkretnym projektem.

Czy Pana zdaniem Facebook at Work wpisuje się w nurt networkingu biznesowego (Enterprise Social Networking)?

Nie. Nie jest to portal społecznościowy dla firm, a raczej narzędzie wspomagające współpracę i produktywność. Warstwa społecznościowa to tylko jedna z części. Facebook at Work wykracza poza definicję portalu społecznościowego dla firm. Umożliwia takie działania, jak połączenie wideo czy opcja współdzielenia ekranu, których próżno szukać w pozostałych narzędziach do networkingu biznesowego. Wielu naszych największych partnerów, którzy biorą udział w testach przedpremierowych, eksperymentowało wcześniej z tradycyjnym modelem ESN, jednak projekty te nie zawsze się sprawdzały, również z uwagi na niski stopień zaangażowania. Chcielibyśmy, by Facebook at Work stał się stroną startową pracownika. Zresztą nasze narzędzie współdziała również z usługami innych firm, zwłaszcza z pakietem Office poprzez Web View oraz z pakietem PDF.

Julien Lesaicherre, absolwent Uniwersytetu Paris Dauphine oraz Szkoły Biznesu HEC Paris, jest odpowiedzialny za rozwój narzędzia Facebook at Work w regionie EMEA (obszar Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Julien Lesaicherre rozpoczął pracę dla koncernu Facebook w 2014 roku na stanowisku dyrektora ds. Rozwoju platformy mobilnej Parse w regionie EMEA. Wcześniej sprawował pieczę nad usługą Microsoft Azure w oddziale Microsoft France.

Wywiad przeprowadzony przez Antoine Crochet-Damais pierwotnie opublikowany na portalu Journal du Net (JDN), który jest siostrzanym serwisem CCM.