Formuła daty w exelu

Mona - 28 lut 2022 o 14:32
Przykładowo: w kolumnie A mam pełną datę (dd-mm-rrrr), chcę przy użyciu formuły aby w kolumnie B plik podawał mi rok z kolumny A zwiększony o 5 lat. Jakiej formuły mogę użyć?