Twoja ocena

SDelete

Wyraź swoją opinię
Wydawca:
Wersja:
1.61
SDelete
Windows XP Windows Vista Windows 2000 - angielski
Kiedy kasujemy plik z zasobów komputera, w rzeczywistości kasujemy tylko jego nazwę. Treść pliku pozostaje nienaruszona i można ją odzyskać przy użyciu takich programów, jak Restoration czy PC Inspector File Recovery. Program SDelete pozwala nadpisać puste miejsce na pliki tak, że ich odzyskanie jest całkowicie niemożliwe.

Zalety

Program bierze pod uwagę właściwości NTFS oraz ma funkcję używania motywów (patterns), które uniemożliwiają próby fizycznego odzyskiwania, które polegają na otwarciu dysku twardego.
SDelete działa z poziomu wiersza poleceń.

Wady

Posługiwanie się tym programem wymaga pewnego zasobu wiedzy na temat obsługi komputera i korzystania z komend.
Zobacz również
Inna nazwa: SDelete-1.61.zip, SDelete.zip
Dodaj komentarz
Skomentuj post Anonimowy