Modele baz danych

Czerwiec 2018
Modele DBMS

Różne modele baz danych


Bazy danych pojawiły się pod koniec lat 60. XX wieku, w czasie, gdy rosło zapotrzebowanie na elastyczny system zarządzania danymi. Istnieje 5 modeli DBMS, które różnią się sposobem prezentacji zawartych w nich danych:

  • Model hierarchiczny: Dane układane są hierarchicznie, w strukturę drzewa uporządkowanego od ogółu do szczegółu. Model ten do nawigacji wśród przechowywanych danych wykorzystuje wskaźniki. Był to pierwszy model DBMS.

The hierarchical model
  • Model sieciowy: tak jak model hierarchiczny, wykorzystuje on wskaźniki wskazujące przechowywane dane. Nie musi jednak korzystać ze struktury drzewa.
The network model
  • Model relacyjny (RDBMS, relacyjny system zarządzania bazą danych): Dane są przechowywane w dwuwymiarowych tabelach (wiersze i kolumny). Dane są obsługiwane na podstawie matematycznej teorii relacji.

RDBMS - Relational database management system
  • Model dedukcyjny: Dane są przedstawione w formie tabeli, ale operuje się na nich przy pomocy rachunku predykatów.
  • Model obiektowy (ODBMS, obiektowy system zarządzania bazą danych): dane są przechowywane w formie obiektów, czyli struktur zwanych klasami, które wyświetlają zawarte w nich dane. Pola stanowią przykłady tych klas.

ODBMS - Object-oriented database management systemPod koniec lat 90. bazy relacyjne były najczęściej używane (ok. ¾ wszystkich baz danych).

Zobacz również


Guía de utilización del foro Kioskea.net
Guía de utilización del foro Kioskea.net
Balises méta (Méta tags)
Balises méta (Méta tags)
I Meta Tag
I Meta Tag
Ostatnia aktualizacja: 19 cze 2014 o 12:40 przez Karolllla.
Ten dokument zatytułowany "Modele baz danych" opublikowany przez CCM (https://pl.ccm.net/) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.
Poziomy danych
Użycie formularzy