Śledzenie zmian w Word

Grudzień 2016

Tryb śledzenia zmian to bardzo przydatne narzędzie edytora tekstu Word. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą wspólnie pracować nad dokumentem widząc zmiany wprowadzone przez poprzednika, jego komentarze i podkreślenia. Ta opcja jest szczególnie przydatna, gdy dokument jest długi.

Jak włączyć śledzenie zmian w Word

W programie Word otwórz zakładkę Recenzja. W sekcji Śledzenie zaznacz opcję Śledź zmiany:W ten sam sposób możesz tę funkcję wyłączyć.

Akceptacja lub odrzucenie zmian

Tryb Śledzenia zmian umożliwia zaakceptowanie lub odrzucenie naniesionych zmian. W tym celu kliknij prawym przyciskiem myszy na dymku zmiany i wybierz Zaakceptuj zmiany lub Odrzuć zmiany.


Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Śledzenie zmian w Word  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.