Jak ustawić interlinię w LibreOffice Writer

Grudzień 2016


Interlinia w edytorach tekstu spełnia bardzo ważną funkcję. Pozwala bowiem na ustalenie odstępów pomiędzy liniami w tekście. Gdzie jednak znaleźć to ustawienie?

W arkuszach LibreOffice Writer opcja ustalania interlinii schowana jest w prawym przycisku myszy. Dlatego też, aby zmienić interlinię w całym tekście, zaznaczamy go za pomocą kombinacji klawiszy Ctrl+A, a następnie klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy opcję Interlinia:
Teraz wystarczy już tylko zdecydować się, który z proponowanych odstępów najbardziej nam odpowiada.


Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Jak ustawić interlinię w LibreOffice Writer  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.