Oracle - jak stworzyć listener na poziomie serwera?

Grudzień 2016


Aby stworzyć listener na serwerze bazy danych Oracle, wystarczy edytować pliki listener.ora tnsnames.ora na poziomie $ORACLE_HOME/network/admin..
Aby uruchomić listener, należy użyć polecenia lsnrctl start.

Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Oracle - jak stworzyć listener na poziomie serwera?  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.