Oracle - jak stworzyć listener na poziomie serwera?

Marzec 2017


Aby stworzyć listener na serwerze bazy danych Oracle, wystarczy edytować pliki listener.ora tnsnames.ora na poziomie $ORACLE_HOME/network/admin..
Aby uruchomić listener, należy użyć polecenia lsnrctl start.

Zobacz również

Oryginalny artykuł opublikowany przez . Tłumaczenie technomix.
Ten dokument zatytułowany "Oracle - jak stworzyć listener na poziomie serwera?" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.