Windows - okno Menedżera zadań jest puste

Marzec 2017


Windows - okno Menedżera zadań jest puste


Jeśli po otwarciu Menedżera zadań, okazuje się, że okno wyświetlania jest puste i wygląda tak jak na niżej załączonym obrazku, radzimy co robić, aby przywrócić jego zawartość.
  • Uruchom Menedżera zadań (CTRL + ALT + DEL).
  • Kliknij dwukrotnie w puste pole okna Menedżera zadań, a brakujące elementy będą z powrotem widoczne.

Zobacz również

Oryginalny artykuł opublikowany przez . Tłumaczenie technomix.
Ten dokument zatytułowany "Windows - okno Menedżera zadań jest puste" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.