Oracle - jak odzyskać zapomniane hasło?

Grudzień 2016Aby odzyskać zapomniane hasło w Oracle, wystarczy zalogować się za pomocą linii komend na serwer:

#sqlplus /nolog 
SQL>conn / as sysdba
SQL>alter user UŻYTKOWNIK identified by HASŁO;

Zobacz również :
Ten dokument zatytułowany «  Oracle - jak odzyskać zapomniane hasło?  » opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiowaći modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencjęi wymienionych w niniejszym tekście.