Optymizacja systemu operacyjnego Windows

Październik 2017


Z poniższego artykułu dowiesz się, jakie sztuczki zastosować, aby zoptymizować działanie systemu operacyjnego Windows i to niezależnie od posiadanej przez Ciebie wersji. Należy jednak pamiętać, że aby wprowadzone modyfikacje zostały zapisane, niezbędne jest ponowne uruchomienie komputera.



Usunięcie niepotrzebnych plików

Aby usunąć z komputera niepotrzebnie zajmujące miejsce pliki, najlepiej jest użyć programu CCleaner, który usuwając nieużywane pliki tymczasowe, pozwala uwolnić przestrzeń na dysku.

Otwarcie i stworzenie kopii rejestru


Czyszczenie pamięci RAM

Aby odciążyć pamięć RAM z plików systemowych, które nie są już potrzebne, postępuj zgodnie z poniższymi wskazówkami:
 • Wybierz klucz
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Explorer
 • Stwórz nową wartość w ciągu używając funkcji Edycja > Nowy > Wartość DWORD i nadaj jej nazwę AlwaysUnloadDll, nadając jej wartość 1.

Szybsze zamykanie aplikacji

Jeśli jakiś program lub aplikacja są zablokowane, system Windows dopiero po jakimś czasie jest w stanie je zamknąć i wyświetlić komunikat o błędzie. Aby przyspieszyć proces zamykania aplikacji:
 • Wybierz klucz
  HKEY_CURRENT_USER\ControlPanel\Desktop
 • Następnie w znajdującym się po prawej stronie panelu, znajdź wartość ciągu "WaitToKillAppTimeout" i w polu dane wartości ustal jej wartość jako 5000.
  • Wartość 5000 odpowiada ilości czasu w milisekundach, jaka jest niezbędna do wymuszenia zamknięcia aplikacji.
 • Wykonaj tę samą czynność dla ciągu HungAppTimeout.
 • Stwórz nową wartość dla ciągu i nadaj jej nazwę AutoEndTasks, następnie w polu wartości wpisz 1.


Aby przyspieszyć proces zamykania usług:
 • Wybierz klucz
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control
 • Stwórz nową wartość dla ciągu używając funkcji Edycja > Nowy > Wartość DWORD i nazwij tę wartość WaitToKillServiceTimeout, następnie nadaj jej wartość 5000.


Czas, który wybierasz na zamknięcie aplikacji i usług musi być dobrany w taki sposób, aby nie wymuszać dodatkowych działań na systemie podczas zamknięcia Wybranie bardzo krótkiego czasu przynosi w zasadzie takie same efekty, jak odłączenie komputera od zasilania, aby go wyłączyć. Należy dać aplikacjom czas, aby mogły zapisać odpowiednie ustawienia przed zamknięciem. W takim przypadku, wybierz duże wartości.

Przyspieszenie dostępu do dysku

Pamięć podręczna dysku przyspiesza proces dostępu do dysku twardego. Zwiększ jego rozmiar jeśli wyposażony jest jedynie w 512 MB pamięci RAM.
 • Wybierz klucz
  HKEY_LOCAL_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management 
 • Wpisz 1 w wartość LargeSystemCache.

Pobieranie plików systemowych na pamięć RAM

Pamięć RAM działa o wiele szybciej niż dysk twardy komputera. Stąd też zarówno użytkowanie dysku twardego jako pamięci wirtualnej może przyczynić się do zmniejszenia prędkości procesów zachodzących w komputerze. Aby przyspieszyć system Windows zablokuj opcję pobierania plików systemowych na pamięć wirtualną:
 • Wybierz klucz
  HKEY_LOCAL_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management
 • Wpisz 1 w wartości DisablePagingExecutive.

Autouruchamianie

 • Włącz narzędzie konfiguracji systemu:
 • Kliknij w Start > Uruchom, wpisz msconfig
 • Następnie w zakładce Uruchamianie odznacz programy, które są zbędne przy rozruchu komputera. Tym samym komputer będzie uruchamiał się szybciej. Jeśli z kolei odznaczyłeś dany program przypadkowo, możesz przywrócić poprzednie ustawienia.

Automatyczna defragmentacja

Istnieją dwa możliwe rozwiązania:

1.a\ Stworzenie harmonogramu:
 • Kliknij w Start > Programy > Akcesoria > Narzędzia systemowe, następnie wybierz opcję Harmonogram zadań, aby otworzyć program.
 • Następnie wybierz opcję Dalej, przejdź do Windows > System32 > defrag.exe. Kliknij w opcję Otwórz.
 • Postępuj zgodnie ze wskazówkami pojawiającymi się na ekranie, aby zaplanować rozkład zadań.


1.b\ Tworzenie pliku komendy:
 • Otwórz notatnik i napisz w nim:
  defrag c
 • Nazwij plik defragmenter.bat
 • Przejdź do menu Plik > Zapisz jako > Wszystkie pliki.
 • Zapisz plik na Pulpicie.
 • Przesuń ikonę pliku do guzika Start i cały czas trzymając mysz, wskaż Wszystkie programy, a następnie Autostart.
 • Umieść plik na liście, która się otworzy. Dysk C: będzie defragmentowany przy każdym rozruchu systemu Windows.

Popraw DNS

 • Za pomocą edytora rejestru znajdź klucz
  HKEY_LOCAL_Machine\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Dnscache\Parameters
 • Następnie kliknij w Edycja > Nowy > DWORD i nadaj nazwę CacheHashTableBucketSize.
 • Nadaj wartość 1.
 • Następnie stwórz nową wartość DWORD i nadaj jej nazwę "CacheHashTableSize".
 • Następnie stwórz kolejną nową wartość DWORD i nadaj jej nazwę "CacheHashTableSize"
 • Nadaj jej wartość 384.
 • Stwórz ostatnią wartość DWORD i nazwij ją "MaxSOACacheEntryTtlLimit".
 • Nadaj jej wartość 12d.

Program wszystko w jednym

Program Slowin ' Killer umożliwia przeprowadzenie optymizacji w całym systemie Windows poprzez zastosowanie procesu optymizacji w rejestrze.

Zobacz również

Oryginalny artykuł opublikowany przez Carlos-vialfa. Tłumaczenie technomix. Ostatnia aktualizacja: 4 wrz 2014 o 16:45 przez technomix.
Ten dokument zatytułowany "Optymizacja systemu operacyjnego Windows" opublikowany przez CCM (pl.ccm.net) jest udostępniany na licencji Creative Commons. Możesz kopiować i modyfikować kopie tej strony, na warunkach określonych przez licencję i wymienionych w niniejszym tekście.