Twoja ocena
Ghostscript to nazwa zespołu narzędzi, dzięki który możliwa jest:
  • interpretacja języka PostScript (TM) z opcją konwersji plików PostScript do licznej grupy formatów bitmap, wyświetlania ich oraz drukowania na drukarkach, które nie obsługują języka PostScript.
  • interpretacja dla formatu PDF (Portable Document Format) z zachowaniem tych samych funkcji.
  • konwersja plików PostScript do PDF (z paroma ograniczeniami) i na odwrót.


Ponadto, warto wyróżnić zbiór funkcji C (biblioteka Ghostscript), co pozwala na użycie wymienionych funkcjonalności w innych programach.

Ghostscript istnieje również w wersji 64-bitowej.

Warto wiedzieć o istnieniu programu Ghostscript Viewer, czyli interfejsu graficznego dla GhostScript, który umożliwia otwarcie plików PS oraz PDF.

Zobacz również

Inna nazwa: gs914w32.exe
Ostatnia aktualizacja: 19 sie 2014 o 17:25.